اینزرت جهت استفاده در پلیت کشت سلول

خانه          اینزرت جهت استفاده در پلیت کشت سلول

جهت خرید تماس بگیرید.

اینزرت جهت استفاده در پلیت کشت سلول

 

ویژگی محصول:

 

 

  • قطر متنوع فیلترها
  • Non Pyrogenic
  • DNase-/RNase-free
  • TC-treated جهت اتصال بهینه سلول
  • تنوع منافذ از 0.1 تا 12 میکرون
  • ساخته شده از پلی استایرن خالص عاری از فلزات سنگین و ناخالصی و اعوجاج جهت عبور بهینه نور
  • دیواره های صاف و صیقلی مناسب جهت استفاده در تمایز سلولی , هم کشتی , انتقال , بررسی مهاجرت و قطبیت سلولی

 

(کشور تولیدکننده: چین)

مناسب برای تمایز، انتقال، کشت همزمان، انتقال و سنجش قطبیت سلولی

توضیحات

0
X