مصرفی انعقادی و هماتولوژی

خانه    مصرفی انعقادی و هماتولوژی

آنتی هیومن گلوبولین (پلی کلونال)

سرم آلبومین گاوی 22% BSA

محصولات انعقادی و هماتولوژی آزمایشگاهی عموماً به محصولات و تجهیزاتی هستند که برای تشخیص و بررسی اختلالات خون و انعقاد خون به کار می‌روند. این محصولات شامل دستگاه‌ها، تست‌ها، و وسایل کمکی مختلفی هستند که برای انجام آزمون‌های هماتولوژی و انعقادی در آزمایشگاه‌های پزشکی استفاده می‌شوند.
این محصولات، از جمله محصولات اساسی برای تشخیص و درمان بیماری‌های خونی، نظیر آنمی، لوکمی، ترومبوز و کواگولوپاتی‌ها، بسیار حیاتی هستند. استفاده از آنها به پزشکان کمک می‌کند تا به طور دقیق تر و سریع‌تر بیماری‌ها را تشخیص دهند و درمان مناسب را تجویز کنند.
این محصولات با استفاده از فناوری‌های مختلفی مانند تکنولوژی سلولز شماری، کروماتوگرافی، و تکنیک‌های ایمونولوژیکی تولید می‌شوند و نقش بسیار مهمی در تشخیص و درمان بیماری‌های خونی و اختلالات انعقادی دارند.

مجموعه پویش شیمی رسام البرز بزرگترین عرضه کننده محصولات انعقادی و هماتولوژی و سایر تجهیزات آزمایشگاهی در کرج می باشد.

0
X